Firebird ข้าวหน้ามากุโระไม่อั้น ณ กรุงโตเกียว

By |2017-08-03T23:18:02+09:00September 16th, 2014|Categories: Dining|Tags: , , |

สวัสดีครับ เช่นเคยครับ วันนี้ผมมีร้านอาหารที่ญี่ปุ่นมานำเสนอ ซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่อนข้างเหมาะกับสไตส์คนไทย และโดยเฉพาะคนไทยที่ชอบกินปลามากุโร่ดิบครับ ใช่แล้วครับ ร้านที่ผมจะพาไปวันนี้คือ ร้านข้าวหน้าปลามากุโร่ Firebird ครับ