Diamond Fuji ตามล่าประกายดาวบนยอดเขา ภาคต่อ

By |2017-08-03T23:07:35+09:00March 14th, 2016|Categories: Photography|Tags: , , |

จากความเดิมตอนที่แล้ว ผมได้ไปลองพยายามถ่ายไดมอนฟูจิด์ครั้งแรก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ พระอาทิตย์ตกไม่ตกกลางยอดพอดี แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ยอมแพ้ ออกไปไปหาที่ถ่ายอีก ซึ่งผลที่ได้ก็มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ

Comments Off on Diamond Fuji ตามล่าประกายดาวบนยอดเขา ภาคต่อ

Diamond Fuji ตามล่าประกายดาวบนยอดเขา

By |2017-08-03T23:17:04+09:00September 30th, 2014|Categories: Photography|Tags: , , |

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอมาเปลี่ยนแนวพูดเรื่องใหม่บ้าง หลังจากที่ผ่านมาเน้นไปเรื่อง เที่ยว และเรื่องกิน ใช่แล้วครับ ผมจะพูดเรื่องถ่ายรูป ซึ่งประเดิมด้วยทริปที่ผมเพิ่งไปตามล่ามาเลยครับ Diamond Fuji นั้นเองครับ

Comments Off on Diamond Fuji ตามล่าประกายดาวบนยอดเขา