Gyukatsu ข้าวเนื้อทอดคิวยาวย่านชิบูย่า

By |2017-08-03T23:02:15+09:00August 31st, 2016|Categories: Dining|Tags: , , , , |

เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักข้าวหน้าหมูทอดหรือทงคัตซึ (Tonkatsu) กันดี แต่รู้กันหรือไม่ จริงๆแล้วนอกจากหมูแล้วยังมีทงคัตซึที่ทำมาจากเนื้อด้วย