ตะลุยบาร์สัตว์ประหลาด ​Kaijusakaba

By |2017-08-03T23:13:17+09:00July 2nd, 2015|Categories: Dining|Tags: , , , |

อีกครั้งที่ สาวกอุลตร้าแมนอย่างผมต้องไม่พลาด กับร้านอาหารธีมสัตว์ประหลาด Kaijusakaba ร้านที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด และข้อห้ามที่สำคัญคือ อุลตร้าแมน หรือหน่วยพิทักษ์โลกห้ามเข้า !